Interim management

Onverwacht komt uw business plan onder druk te staan door het wegvallen van een managementpositie. Het is maar de vraag of u uw doelstellingen kunt realiseren. Om uw targets te realiseren en continuïteit te garanderen kan Cicero management en advies tijdelijk deze positie invullen.

 

destiny3